free html templates
Mobirise


JAK ROZHÝBAT VELKOU ORGANIZACI

Konference magazínu Moderní řízení o tom,
jak rychle a úspěšně řídit změny.

Přichází nová éra řízení týmů a firem. Rychlost reakce na potřeby zákazníka je zásadní. Tradiční metody nejsou dostatečně pružné. Není čas vytvářet dokumentace. Klient chce mluvit do projektu během přípravy i realizace. Nikdo na začátku přesně neví, jak bude finální produkt vypadat. Zákazník je součástí realizačního týmu. Lidé mají přednost před procesy. V agilním týmu není místo pro pasivitu…

Představíme vám agilní řízení jako ...

  • výhodu pro váš tým
  • metodu, která vás může posunout před konkurenci
  • způsob jak zvýšit úspěšnost vašich projektů
  • řešení pro transformaci celé firmy
  • inspiraci předních světových i českých firem 

Konference Agile 2019

Agile 2019 / Na koho se můžete těšit

Mobirise

Martin HLADÍK - moderátor
Partner, KPMG Česká republika

Martin má více než 20 let zkušeností s realizací projektů. Posledních 11 let působil na manažerských pozicích a rovněž se účastnil strategických konzultačních projektů. Odborně se zaměřuje na oblast řízení změn v organizaci, projektové řízení, agilní přístupy a architekturu podniku. V roli projektového manažera nebo sponzora se podílel na řadě různých IT i business transformačních projektů. V minulosti rovněž zaváděl projektové metodiky do podniků a vedl odborné vzdělávání v této oblasti. V KPMG vede Martin tým Technology a odpovídá za dodávku a podporu velkých projektů.

Mobirise

Jitka HÁJKOVÁ
Agile Change Manager, Vodafone

Jitka ve své profesní kariéře dlouhodobě působí v různých rolích v oblasti IT Governance, procesního a projektového řízení. Hrála klíčovou roli v projektech na zavádění ITIL standardů do řízení IT oddělení, implementaci projektového řízení podle metodiky PRINCE2, rozsáhlého outsourcingu IT služeb nebo standardizace vnitrofiremního kontrolního systému. Působila v oborech telekomunikací, bankovnictví nebo pojištovnictví. V současné době pracuje ve společnosti Vodafone, kde se podílí na digitální transformaci společnosti a adopci agile do organizace.

Mobirise

Sami TERVOLA
Agility Lead, KPMG Finsko

Sami zastává pozici Agility Lead v KPMG Finsko, kde pracuje pro klienty z převážně finančního a technologického sektoru. Má 14leté zkušenosti s vedením projektů. Vedle zavádění agility ve firmách provádí revize jejich stávající agilní praxe a přednáší o agilních přístupech. Má univerzitní vzdělání v IT i byznyse a je certifikovaný SAFe Program Consultant (SPC) a Project Management Professional (PMP). Aktuálně vede zavádění SAFe u významného klienta z finské státní správy.

Mobirise

Martin KLUSOŇ
Managing Director, Symphera

Martin během své téměř pětadvacetileté kariéry působil na pozicích generálního ředitele, projektového manažera, programového manažera, konzultanta pro řízení projektů a školitele.
Od roku 2007 řídí společnost Symphera, poskytující služby v oblasti projektového řízení. Jako hlavní lektor úročí své bohaté zkušenosti i ve své školicí praxi, během které vyškolil několik tisíc projektových manažerů, product ownerů a scrum masterů v České republice, na Slovensku, v Evropě či USA. Kromě jiného poskytuje konzultace na významných projektech, pomáhá klientům s agilními transformacemi, implementací metodiky, nastavením PMO a posuzováním zralosti společnosti či jednotlivých projektových manažerů.  Mezi klienty, se kterými Symphera dlouhodobě spolupracuje, patří např. ČSOB, ČEZ, DHL, KB, Avast, Mall Group, Orange a stovky dalších. Martin je zakladatelem a čestným prezidentem Komory Projektových Manažerů v ČR.

Mobirise

Přemysl MIKA
Senior Consultant , Symphera

Přemysl pracuje jako senior konzultant v oblasti řízení změn a inovací. Dlouhodobě se zaměřuje na zvyšování maturity firem v oblasti programového, projektového řízení a zavádění agilních způsobů práce. Má zkušenosti se standardizací projektového prostředí, zaváděním projektových kanceláří (PMO), agilními transformacemi, řízením týmů projektových manažerů, řízením portfolia a jeho integrací do firemních procesů například ve společnostech T-Mobile, ČSOB, NN, Mall Group, DHL a dalších.

Mobirise

Vít SCHLESINGER
High performance coach vrcholových sportovců

Vít je vyhledávaný odborník na komplexní přípravu vrcholových sportovců. Mezi jeho klienty patří i jména z řad nejen českých, ale i zahraničních reprezentantů a olympioniků včetně např. Tomáše Berdycha. Klade důraz na KOMPLEXNÍ pojetí sportovní přípravy - tzv. Sporthacking a to na propojení mentální přípravy, optimální biochemie těla a dokonalé regeneracace.
Všechny tyto oblasti zkoumá více než 10 let a získané poznatky aplikuje i sám na sobě. Snaží se v lidech probouzet a učit agillní přístupy, jak navýšit štěstí a osobní pohodu.

Mobirise

Lukáš CINGR
člen globálního Customer Experience Excellence Centre KPMG

Lukáš je zkušeným odborníkem, který se specializuje na návrh zákaznických a zaměstnaneckých zkušeností. Je členem globálního Customer Centre of Excellence KPMG. Jako designér a architekt zákaznické zkušenosti se podílel na projektech pro přední české finanční instituce i řadu mezinárodních klientů.

Mobirise

Fernando ANGULO
Head of International Partnerships, SEMrush

Fernando působí ve společnosti SEMrush jako Head of International Partnerships a mezinárodní řečník. Se svou, více než desetiletou zkušeností v oblasti digitálního marketingu, byl u zrodu marketingových aktivit společnosti a na svém kontě má mimo jiné i vybudování skvělého marketingového týmu.
Fernando patří mezi hlavní tváře značky a každoročně vystupuje na více než 50 prestižních konferencích po celém světě. Specializuje se na B2B search marketing. E-commerce, influencer marketing a na školení marketingových týmů firem, jako Expedia, T-Mobile, Prestashop a Bing. 

Mobirise

Petr FANTA
Senior Project Manager, Trask Solutions

Petr se pohybuje v IT již druhým desetiletím a od konzultantských a manažerských pozic zakotvil v roli projektového manažera. Za poslední 12 let řídil velké i malé projekty v českém i mezinárodním prostředí v oblasti telekomunikací, utilit a zejména bankovnictví. Podílel se na definici a implementaci projektových metodik a vedení PMO, ale i outsourcingovým transformacím. Za průběžného zvažování, jestli devět žen opravdu porodí dítě za měsíc, hledá cestu agilním světem a snaží aplikací selského rozumu hledat mosty mezi zdánlivě neslučitelnými světy vodopádu a agilních přístupů.

Mobirise

Marek NAVRÁTIL
psycholog, headhunter

Marek Navrátil, psycholog, headhunter se specializací na senior executives. Břitký glosátor současného českého HR je mj. autorem první české experimentální studie o vlivu Virtuální reality na psychiku jedince (1997). Akademickou dráhu opustil a do vrcholového managementu vstoupil v roce 2007; MBA na Notthingham Trent University ukončil obhajobou práce o Byznys strategiích v prostředí učících se organizací.

Mobirise

Karel SMUTNÝ
Agile Transformation Coach

Karel patří mezi přední české agilní kouče. Má mnohaleté zkušenosti s agilními transformacemi a agilními projekty. Je expertem na Large Scale Scrum a Scrum Patterns. Při transformacích se soustředí na širší pohled na produkt očima zákazníka, obsazení role Product Ownera skutečným decision makerem, plnou end-to-end zodpovědnost týmů a volí přístup „deep & narrow“ (namísto „broad & shallow“).

PROGRAM

Moderuje Martin Hladík, KPMG Česká republika
Celý program bude simultánně tlumočen AJ ↔ČJ

08:30 - 09:00 

Registrace, welcome coffee

09:00 - 09:20

Zahájení, úvodní slovo

Martin Hladík, KPMG Česká republika

Enrique Vivas, Director Consumer Business

09:20 - 9:50

TRANSFORMACE DIGITALIZAČNÍHO PROGRAMU NA PŘÍSTUP SAFe

Sami Tervola, Agile Leader, KPMG Finsko

Případová studie klienta z oblasti veřejné správy.

9:50 - 10:00 Otázky & diskuse

10:00 - 10:25

SEDM BLUDNÝCH BALVANŮ AGILNÍ TRANSFORMACE

Martin Klusoň & Přemysl Mika, Symphera

10:25- 10:55

AGILNÍ CESTOU NECESTOU

Jitka Hájková, Agile Change Manager, Vodafone

Co znamená slovo Agile u nás ve Vodafone?
A jaká byla naše cesta od prvního vyslovení až k dnešním 16 agilním týmům? Na co jsme na naší cestě pyšní a co už dnes víme, že bychom udělali jinak? Pojďte si s námi naši cestu projít, rádi se s vámi podělíme o naše poznatky a zkušenosti.

10:55 - 11:20

PANELOVÁ DISKUSE

Jitka Hájková, Vodafone - moderátorka

Martin Hladík, KPMG
Martin Klusoň, Symphera
Přemysl Míka, Symphera
Karel Smutný, Agile Transformation Coach

11:20 - 11:45

Coffee break

11:45 - 12:05

JAK JSEM AGILNÍ SÁM K SOBĚ BUDU AGILNÍ I VŮČI FIRMĚ A OSTATNÍM - KAŽDÝ BYCHOM MĚLI ZAČÍT SAMI U SEBE!

Vít Schlesinger
High performance coach vrcholových sportovců

12:05 - 12:10 Otázky & diskuse

12:10 - 12:30

KDE JE V AGILITĚ ZÁKAZNÍK?

Lukáš Cingr, člen globálního Customer Experience Excellence Centra KPMG


12:30 - 12:50
HOW TO GROW UP TO 500+ STAYING AGILE AND HAPPY

Fernando Angulo, Head of International Partnerships
SEMrush


12:50 - 13:10

AGILNÍ TRANSFORMACE - DEN PO TÉ - PLÁNOVÁNÍ A MĚŘENÍ AGILNÍHO PROJEKTU


Petr Fanta, Senior Project Manager
Trask Solutions

13:10 - 13:25 Otázky & diskuse

13:25 - 13:45

AGILE POHLEDEM PSYCHOLOGA

Marek Navrátil, psycholog, headhunter

"Už třetí dekádu svého života věnuji studiu myšlení, chování a fyziologických projevů lidí. Lidmi jsem fascinován, rád pozoruji, jak řeší problémy svého každodenního života, jak se vyrovnávají se změnami v organizacích a jak vymýšlejí nová paradigmata svých životů.“

13:45 - 14:00
ZÁVĚREČNÉ DOTAZY & DISKUSE
ZAKONČENÍ

14:00 - 15:00

Rautový oběd
Neformální diskuse & networking & zápis do workshopů

Workshopy pro zájemce
15:00 - 16:00

SYSTEM THINKING aneb Na co nesmíte zapomenout při agilní transformaci.
 

Karel Smutný, Agile Transformation Coach

Provedeme vás základy System Thinking a na jednoduchém, leč poučném příkladu systémového modelování:
· ukáže, že jádrem agilní transformace je adaptivita, tj. schopnost snadno a rychle změnit směr,
· prozkoumáte vztah počtu backlogů (z pohledu reálného produktu, jak ho vidí zákazník) a adaptivity, a
· zjistíte, že některé populární agilní frameworky nejsou zas tak agilní.

OPEN - ROOM: KPMG’s Experience of Agile Transformation in North Europe.

Sami Tervola, Agile Leader, KPMG Finsko

The discussion will be based on three themes. Sami Tervola will share his experiences and how particular challenges were solved with concrete (anonymous) clients. There will also be an opportunity to present your own topics for discussion.


Generální partner konference

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Hlavní partneři

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

               Partner                       Pořadatel              

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

MÍSTO KONÁNÍ

ERBIA CONGRESS CENTRUM
Budova City Tower, 27. patro
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4

Doprava:
MHD: metro "C" stanice Pankrác
MHD: bus zastávka "Pankrác" č. 134; 188; 193


MAPA


POŘADATEL


ECONOMIA, a.s.
Economia Events
Pernerova 47
186 00  Praha 8

www.events.economia.cz
events@economia.cz

Hana Jandusová
Event & Project Manager
hana.jandusova@economia.cz
+ 420 233 071 428